X
top

Videos

Los Espejos - Agatmah

Los Espejos – Agatmah

Cosmophonies

Cosmophonies

Piano Sonata nº 2 “The Fire Sermon” – E. Rautavaara

Piano Sonata nº 10 “Trill” – A. Scriabin

El nus la flor

Crítica de la introspecció pura / Flor

Quartet Lîla: Quatuor Pour la Fin du Temps I – O. Messiaen

Quartet Lîla: Quatuor Pour la Fin du Temps VII – O. Messiaen